آتلیه عکس و فیلم آناهید

شماره صنفی: 0466065620
آتلیه عکاسی آناهید

آتلیه عکاسی آناهید

می توانید خاص باشید
انجام تکنیکی جدید با ترکیب دو هنر عکاسی و نقاشی
ابتدا مدل خود را انتخاب می کنید و سپس عکاسی و ادیت انجام شده و بعد از چاپ و شاسی با شیوه ای خاص و ابزار نقاشی، روی عکس نقاشی می شود

نمونه های ترکیب عکاسی و نقاشیبرای مشاهده بهتر، روی تصاویر کلیک کنید

روش جدید عکاسی
روش جدید عکاسی
روش جدید عکاسی
ترکیب عکس و نقاشی
ترکیب عکس و نقاشی
ترکیب عکس و نقاشی
ترکیب عکس و نقاشی
ترکیب عکس و نقاشی
ترکیب عکس و نقاشی
ترکیب عکس و نقاشی
ترکیب عکس و نقاشی
ترکیب عکس و نقاشی
ترکیب عکس و نقاشی